Cena presađivanja kose

Cena presađivanja kose je jedno od ključnih pitanja koje klijenti postavljaju kada pošalju upit ili dođu na konsultativni pregled. Pre nego što odgovorimo na ovo pitanje mora da podvučemo da je najvažnije da se klijent informiše i o ostalim faktorima koji su krucijalni za uspešan rezultat. To je svakako vladanje u pre i postoperativnom toku, korišćenje tečnosti u narednih 72 sata (koja se dobije nakon procedure) kako bi folikuli imali neophodnu vlažnost, i ne bi ostali suvi a samim tim i izgubili vitalnost, kao i pranje kose u narednih mesec  dana nakon procedure presađivanja kose.

Počeci presađivanja kose datiraju od davne 1939 godine, sa radom koji je objavljen u žurnalu od čuvenog Japanskog dermatologa doktora Okuda.  Ova metoda je podrazumevala presadjivanje graftova koji su sadrzali veliki broj folikula, u zavisnosti od instrumenta za ekstrakciju, i prebacivali se u deo gde je kosa neophodna.  Na žalost, ova metoda nije doživela uspon u svoje vreme zbog izbijanja drugog svetskog rata.  Pedesetih godina doktor Norman Orentreich počinje sa eksperimentima o transplantaciji kose, a osamdesetih se počinje primenjivati stereo mikroskop kako bi se folikuli razdvojili, a rezultat izgledao prirodnije nego do tada.

 

cena presađivanja kose

Rad na stereo mikroskopu

cena presadjivanja kose

Pre i posle tretmana presadjivanja kose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razdvajanjem folikula moglo se tačno izbrojati koji je to broj folikula i koliki broj dlaka može biti transplantovan, pa se u većini ordinacija i danas formira cena po dlaci. Često se dovodi u pitanje da li se cena presađivanja kose formira po broju dlaka ili po broj folikula? Svakako da je velika razlika zato što jedan folikul često sadrži nekoliko dlaka (može sadržati od jedne do 5 dlaka) pa se cena može razlikovati nekoliko puta. Uglavnom su sve  ordinacije dobro informisane o cenama konkurentnih kuća tako da su cene približno iste samo što se drugačije formulišu.

Ono što treba biti prioritet svakog potencijalnog klijenta je da se izabere ona ordinacija koja ima najviše iskustva, čiji je doktor sertifikovan i ima višegodišnje iskustvo, ordinacija koja prati inovacije i primenjuje iste, i kao najvažniji faktor: ordinacija koja ima najbolje rezultate.

cena presađivanja kose

Sertifikati i nagrade iz oblasti transplantacije kose i mikrohirurgije

cena presađivanja kose

AHT prati svetske trendove i inovacije na polju presađivanja kose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHT metod je prvi počeo sa primenom unapređenog FUE metoda, kasnije poznat kao DHI metod, a uvođenjem inovacija nastao je danas poznati AHT (Advance Hair Transplantation) napredni metod presađivanja kose. Dugo posle uspeha AHT  druge ordinacije sa tri slova kopiraju AHT marketing, a takođe i metodologiju rada.  Često ordinacije koje nemaju dovoljno klijenata ili žele da zauzmu primat na tržištu obaraju cene ili urade neku poznatu ličnost besplatno i time pokušavaju da privuku potencijalne klijente, međutim realnost bude uglavnom drugačija. Upotrebite korisne savete pridržavajući se osnovnih prioriteta kada se opredeljujete za ordinaciju a to su: kvalitet, tradicija i konačan rezultat.  Presadjivanje kose je estetska procedura stoga primat nikako ne sme biti cena.

Pre same procedure neophodno je uraditi konsultativni pregled kako bi se cena presađivanja kose precizirala i kako bi klijent unapred znao iznos. Na konsultacijama se koristi kamera koja je softverski povezana sa računarom i koja nam daje jasnu sliku i neophodne informacije o tome koji broj dlaka treba biti presađen. Nakon pregleda kamerom, stručni konsultant pravi procenu donatorske regije da li je dovoljno velika, i da li regija ima dovoljnu gustinu kako sam zahvat ne bi narušio estetski deo u zadnjem odnosno bočnom delu glave odakle se folikuli vade.

cena presađivanja kose

AHT je učesnik na svim većim kongresima za transplantaciju kose

cena presađivanja kose

Procena gustine kose uz pomoć inovativnih tehnologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kada je procena urađena, klijent se dalje upućuje u pre i postoperativni tok koji je važno pratiti kako bi rezultat bio idealan. Ukoliko klijent ispunjava uslove za proceduru,  precizira se datum procedure kao i vreme dolaska u ordinaciju. Na dan procedure se dolazi u košulji ili džemperu koji se otkopčava odnapred, sve jedno da li je cibzar ili su dugmad, bitno je samo da nije neki uzak duks koji bi novo implantovane folikule mogao oštetiti prilikom skidanja i oblačenja.  Nije potrebno šišanje pre dolaska u ordinaciju iz razloga što medicinska sestra skrati kosu na potrebnu meru koja je idealna za transplantaciju. Ako je procedura manjeg obima, uz dogovor sa klijentom, kosa u regiji gde se kosa implantuje ne mora ni da se šiša, dok je skraćivanje kose u donatorskom delu obavezno bez obzira na metod presađivanja kose.

 

cena presađivanja kose

Presađivanje kose AHT metodom bez šišanja

cena presađivanja kose

Kvalitet i dobar rezultat su sinonim za AHT metodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoliko se opredelite za klinike koje su jeftinije, gde dobijete loš rezultat, pa treba opet da prolazite kroz proceduru i opet da plaćate da bi dobili dobar rezultat, onda dobro izračunajte da li je ta klinika stvarno jeftinija. Cena presađivanja kose u ordinaciji AHT se formira regionalno i varira u zavisnosti od površine koja je proređena. Neophodno je proslediti slike putem emaila na osnovu kojih se napravi besplatna procena i pošalje ponuda, ili se lično dođe u ordinaciju gde se uz pregled lekara specijaliste, koji traje okvirno 45 minuta, ustanovi  obim intervencije kao i cena. Ukoliko se šalju slike putem emaila ne morate slikati lice zbog diskrecije, već se može  slikati regija od čela na gore što će svakako nama biti dovoljno za okvirnu procenu, preciznije svakako na dan procedure kada se dođe u ordinaciju. Čest primer je da slike koje potencijalni klijenti pošalju stižu kamuflirane, kosa tapirana ili prebačena pa izgleda da nije potrebna velika količina dlaka, a zapravo tek kada dođete u ordinaciju i kada se kosa podšiša, onda se vidi realno stanje koje direktno utice da cena presađivanja kose bude veća. Stoga se pri proceni putem emaila uvek kaže da je to „okvirna“ procena jer se precizno može tvrditi tek kada se klijent vidi uživo.