1939
Istorijat počinje sa japanskim dermatologom Dr Okudom, koji je objavio revolucionarni metod, u medicinskom žurnalu, korišćenjem malih instrumenata sličnih današnjim instrumentima koji se primenjuju. Ne samo za transplantaciju kose već i obrva kao i dela brade, brkova kao i drugih oblasti gde je dlaka prisutna. Na žalost zbog rata koji je usledio njegov metod nije naišao na simpatije od strane zapada.
1950
Sa transplantacijom kose se počelo davne 1950. godine ali je izgled bio vrlo neprirodan, takozvani efekat “lutke”. Dr. Norman Orentreich je počeo sa eksperimentalnim idejama relociranjem dlaka sa zadnjeg dela glave u područija gde je kosa opala.
1960
1960-1970 Presađivanje kose postaje jako popularno i tada se vec razmislja o smanjivanju prečnika instrumenta kako bi rezultat izgledao prirodno. Svakako donatorski deo glave je trpeo velike trauma i ožiljke često praćenje velikim bolovima uz obavezan otok i podliv.
1980
Presđivanje kose doživljava veliki pomak i instrumenti koji su do tada korišteni zamenjuju se mini i mikrograftovima (manjim instrumentima). I dalje se donatorski deo odvajao putem skalpela a mikrograftovi su se žiletom i skalpelom razdvajali na graftove sto je u velikom slučaju dovodilo i do oštećenja folikula. Mini graft je sadržao 4 do 8 dlaka.
1995
Dr. Robert Bernstein je izneo svoje istraživanje “Follicular Transplantation” predstavljajući binokularni mikroskop od Dr. Bobby Limmer iz San Antonio – Texas kao jednu od opcija lakseg odvajanja folikula i boljeg rezultata.
1999
Uveden je Usađivač, alatka koja omogućava poboljšanje u održivosti folikula2001
Unapređuje se tehnika FUE (Folikularna Jedinična Ekstrakcija)
2004
Tehnika se razvija kao odgovor na hirurške novitete u presađivanju kose. U okviru ove procedure, povećao se broj folikula koji se može implantovati u toku jednog dana (2.000 folikula)
2005
SHF (Single hair follicle – Pojedinačni Folikul Kose) tehnika je uvedena i prihvaćena kao poboljšana verzija FUE metode transplantacije kose
2008
Uvode se istraživanja, napredna dijagnostika i superiorni tretmani
2009
Poštuje se filozofija da se svakom klijentu pruži usluga najvišeg kvaliteta. Kao cilj se postavlja prirodan rezultat.
2010
Uvedena je direktna implantacija kose, minimalno invazivna tehnika, koja postavlja nove standarde kvaliteta na polju presađivanja kose.
2013
Usavrsava se tehnika uvođenja PRP (Platelet-rich plasma), plazma obogaćena trombocitima pri transplantaciji kose
2014
Počinje se sa primenom mikropigmentacije , jednim vidom tetoviranja, koji se koristi u ekstremnim slučajevima kada donatorski deo nije dovoljno dobar.
2015
Formira se unapređenja metod AHT (Advance Hair Transplantation) in uvodi se upotreba kolostruma i perpitida uz redovnu PRP terapiju u cilju boljeg rezultata.
2016
U AHT metodi, primenom posebnih elemenata, procenat uspešnosti presađivanja kose se povećao na preko 90%