U poslednjih deset godina, na polju transplantacije kose došlo je do velikog napretka.
AHT metoda je 2002-ge godine bila jedan od najprestižnijih spoznanja u Folikularnoj Jediničnoj Ekstrakciji – Follicular Unit Extraction FUE. Tokom godina usavršavanja, AHT je 2004-te usavršio FUE tehniku presađivanja kose najsavremenijim instrumentima i pristupa radu. AHT metoda nudi niz prednosti u poređenju sa FUE, FUT (STRIP) kao i na sve ostale metode.

Ekstrakcija ili vađenje folikula se obavlja posebnim instrumentima “pančevima” minimalnog promera kako bi se obezbedilo da svaki folikul ostane vitalan.

metoda presađivanja kose
metoda presađivanja kose 2
metoda presađivanja kose 3

Nakon ekstrakcije, folikul se ili direktno implantuje u regiju koja je proređena ili se odlaže u petrijeve šolje koje stoje na minama za led i obzirom na temperaturu održavaju folikul dlake vitalnim.

metoda presađivanja kose 4

AHT metoda transplantacije kose koristi specijalne instrumente za implataciju folikula – implantori.

metoda presađivanja kose 5

Zahvaljući specijalno dizajniranom instrumentu, u primeni AHT metode presađivanja kose, omogućava se potpuno prirodan izgled kose, bez trauma na koži, što se ponekad vezivalo za druge metode transplantacije kose koje su preteča ove metode. Na slici ispod se vidi rad sa implantorom i formiranje frontalne linije.

metoda presađivanja kose 6

Poređenje metoda presađivanja kose

Po definiciji, FUE znači Folikularna jedinična ekstrakcija. Korišćenjem FUE metode, nema specifičnog ili opšteg napretka u načinu postavljanja dlaka. Pinceta se najčesće koristi u procesu postavljanja, što može dovesti do šoka pa čak i do implantata koji neće izrasti.

Kod metode presađivanja kose koja je po korišćenju još starija (FUT ili STRIP metod) pri samom pravljenju reza veliki broj folikula se ošteti a samim tim su i neupotrebljivi. Pomenutim (starijim tehnikama) folikulili se razdvajaju sa skalpelom tako da pretrpe traume i u većini slučajeva su beskorisni.

U toku jednog dana – tretmana, hirurzi AHT metotom presađivanja kose mogu da ekstraktuju oko 5000 pojedinačnih dlaka mada se preporučuje maksimalan broj dlaka u toku dana oko 3000 iz razloga da folikul ne bi ostajao dugo van organizma. Druge, starije metode ograničene su približno sa 1500 dlaka u toku jednog tretmana. U okviru ove stare metode folikuli se izvlače u skupinama od po 5 dlaka, što nije slučaj i kod AHT metode gde se folikuli vade pojedinačno.

Kod starijih metoda, pre podvrgavanja intervenciji, pacijentima se obavezno mora ošišati deo kose gde se folikul vadi (tzv donatorski deo) a u većini slučajeva i gde se kosa implantuje dok se kod AHT metode samo šiša deo iz koga se folikuli vade a ponekad se ne šiša ni ceo region već samo mali deo koliki je dovoljan, dok se deo u koji se kosa implantuje šiša samo ponekad

metoda presađivanja kose 7
metoda presađivanja kose 9

AHT metod transplantacije kose se može primeniti na sve tipove kose, dok se kandidati za FUE intervenciju prethodno moraju podvrgnuti testovima kako bi se utvrdilo da li je njihov tip kose kompatibilan sa FUE.

AHT metodi i njihovi doktori su specijalisti i izvode čitavu intervenciju presađivanja kose dok neki od naših konkurenata često imaju nekoliko tehničara koji nisu stručni za rukovanje folikulima.

Dok je FUE dostupan u različitim oblicima na raznim klinikama, AHT tehnika implantacije kose se može uraditi jedino u našim klinikama.

U tabeli je prikazano poređenje AHT metode u poređenju sa drugim tehnikama kakve se koriste u skoro svim klinika za restauraciju kose svuda u svetu.

To su samo neke od prednosti AHT metode u poređenju sa drugim metodama transplantacije kose dokazujući da je naš metod, pored toga što se najduže primenjuje a samim tim i imamo najviše prakse, najnapredniji metod koji se danas koristi u svetu.

metoda presađivanja kose tabela

Na prvoj slici se vidi AHT metod, regijon u kome se kosa implantuje i samim prikazom obrazlaže zbog čega je ovaj metod najbolji kada se govori o presađivanju kose. Osim blagog crvenila implantovana kosa se skoro i neprimećuje. Zbog minimalno invazivne metode postoporavak je mnogo brži a rezultatat duplo bolji. Kod sličnih metoda transplantacije kose crvenilo je vrlo izraženo, koža je traumatizovana što znatno otežava oporavak i direktno se odražava na finalni – prirodan rezultat.

metoda presađivanja kose Poredjenje drugih metoda u transplantaciji kose sa AHT metodom

Na druge dve fotografije možete videti kako izgleda regija u kojoj se vade folikuli AHT metodom u poređenju sa sličnim metodama. Donatorska površina je manje traumatizovana, čime je zarastanje duplo brže. Isključen je bilo koji vid infekcije što je kod drugih metoda transplantacije kose (uz dužno poštovanje) moguće jer je i promer ranice veći.

metoda presađivanja kose Poredjenje drugih metoda u transplantaciji kose sa AHT metodom
metoda presađivanja kose Poredjenje drugih metoda u transplantaciji kose sa DHI+ metodom