Molerova 3, Beograd Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 66 012 666

Matematicki aspekt presađivanja kose

Procena davajuće i primajuće regije kose

Dolaskom u ordinaciju na konsultativni pregled, preko specijalne kamere i softvera, utvrđuje se gustina kose po kvadratnom santimetru. U koliko je neophodno pristupa se proračunu komletnog donatorskog dela, a nakon toga predložiti šta je potrebno za dalji tretman. Nakon precizne informacije oko gustine kose po kvadratnom santimetru, poznatiji kao matematički aspekt, pacijentu se obrazloži postoperativni tok i način kako se treba vladati u narednom periodu.

U koliko je pacijent već bio podvrgnut transplantaciji kose potrebno je posebno obratiti pažnju na donatorski deo. U tom slučaju, obzirom da je donatorski deo već delimično korišten, radi se precizna procena o maksimalnom broju dlaka koji može da se iskoristi a da se pri tome ne ostavi nikakav vidni trag ili linearni ožiljak. 

Dizajn frontalne linije glave je takođe jedan od osnovnih koraka kod presađivanja kose. U ovoj fazi se precizno skicira do koje mere da se upusti prednji deo kose kao i gde da se završe zalizci. To je veoma važno kako bi presađena kosa izgledala potpuno prirodno i ne bi odsupala od forme vašeg lica. Sugestija pacijenta je privilegija koja se poštuje ali svakako preporučujemo da se uvažava predlog lekara ili stručnog konsultanta koji ima veliko iskustvo. Na prednju liniju kose može da se utiče i da se delimično odstupa od predloženog ali samo uz saglasnost doktora.

Matematički proračun proređivanja kose pre transplantacije

Proračun frontalne - prednje regije 

Matematički proračun proređivanja kose pre transplantacije

Proračun donatorskog - zadnjeg dela glave

Vrlo je važno da se tokom presađivanja kose precizira ugao pod kojim dlaka izlazi kako bi se postigao potpuno prirodan izgled.

Gustina kose po kvadratnom santimetru je takođe jedan od važnijih faktora u transplantaciji kose. Ljudska glava ima oko 120 kvadratnih santimetara, sto je otprilike oko 100.000 dlaka. U jednoj folikuli se nalazi prosečno 2.2 dlake. Da bi se postigao prirodan izgled u toku presađivanja kose potrebno je obratiti pažnju ne samo na ugao već i na rastojanje dlaka što je omogućeno specijalnim instrumentima.

Matematički proračun proređivanja kose pre transplantacije

Proračun kružnice - tkz. krune 

Matematički proračun proređivanja kose pre transplantacije

Proračun bočne davajuće regije

U koliko se uradi procena i ustanovi da pacijent nije kandidat za AHT proceduru već se kosa samo istanjila ili minimalno proredila, onda se pacijentu predlaže da se podvrdgne PRP tretmanu. PRP tretman se ponavlja nekoliko puta godišnje i na taj način, kontinuitetom, snabdeva folikule neophodnim elementima kako bi im povratio vitalnost i volumen.

Za vreme upotrebe PRP terapije mogu se korisiti i određeni losioni koji potspešuju cirkulaciju i bolju prokrvljenost. Na taj način folikul se posebno hrani i snabdeva neophodnim elementima za rast. Na ovaj način se nekada zaustavi opadanje ali to ne znači da je opadnje zaustavljeno zauvek. U koliko se pridržavate terapije kosa će biti postojana ali u koliko se prestane sa terapijom može doći do ponovnog gubitka kose. To se dešava jer postoji genetska predispozicija za gubitak folikula koji se nalaze na određenoj regiji. U koliko kosa nastavi da opada, potrebno je zakazati konsultacije i precizirati AHT proceduru transplantacije kose.