Istraživanja - Kakve inovacije za budućnost i razvojne planove priprema AHT
Ova veb stranica koristi kolačiće. Saglasni ste sa tim ako nastavite da koristite ovu veb stranicu Ok Više informacija

Istraživanja


Kakve inovacije za budućnost i razvojne planove priprema AHT

Umnožavanje vlasi

Umnožavanje vlasi


Umnožavanje vlasi je proces u kojoj se donorska dlaka (izvađena dlaka) ili fragmenti (presečeni folikuli dlake) implantiraju direktno na teme (in vivo).

 

Proces se obavlja u nadi da će se folikul dlake regenerisati. Koncept koji leži iza umnožavanja vlasi, upotrebom izvađenih dlaka, govori nam da se radi o jednostavnoj, neinvazivnoj metodi. Primenom metode dobijaju se nove ćelije, uz pripremljeno ležište koje se može iskoristiti da uvede i poravna novonastale ćelije.

 

Postoji nada da će se pri uklanjanjanju malog dela ćelija putem vađenja, obezbediti dovoljno tkiva za formiranje novih folikula. Ovom metodom, kloniranjem, se broj starih neće smanjivati.

 

Svakako da trenutno postoje nedostatci ove metode. To je činjenica da vađenje dlake obično dovodi do pojave dlake koja nema dovoljno ćelija koje bi stimulisale izgradnju novih folikula. Na globalnom nivou sprovodili su se eksperimenti sa umnožavanjem vlasi.

Postoje dokazi da mali deo ovih odsečenih dlaka može vremenom stvoriti nove folikule, najčešće samo jedan. Novi folikul je znatno tanji nego što je bio prvobitni. Ovim konceptom, u presađivanju kose, implantovani folikul dlake ne procesiramo, već presađujemo zajedno sa nedirnutim folikulima dlake. Ceo proces se primenjuje u očekivanju da će nekoliko folikula porasti.

Kloniranje vlasi

 

Kloniranje vlasi ili genetski inženjering novih dlaka predstavlja obećavajuću proceduru, ali je ona još uvek u eksperimentalnoj fazi.

 

Naučnici su u stanju da izoluju germinativne ili “stem ćelije” folikula dlake. ili čak druge tipove ćelija. Moguće je izolovati Fibroblast u korenu folikula dlake, i diferenciraju ih ka punom rastu novih folikula u laboratoriji (in vitro). Ovo bi, u idealnim uslovima, moglo dovesti do bezgraničnog nagomilavanja donorskih dlaka koje bi pomogle pri transplantaciji kose.

 

Donatorske dlake mogu biti upotrebljene za popunjavanje proređene regije, dok se istovremeno ništa ne radi sa donorskim područjem. Postoji nekoliko obećavajućih izveštaja naučnika iz svih krajeva sveta. Nekolicina je zasnovano na laboratorijskim eksperimentima na životinjama.

Na žalost, trenutno nema pravog dokaza niti naučnih podataka da bi ovi tretmani mogli biti dostupni pacijentima u skorijem periodu. Kloniranje vlasi ostaje kao velika nada za budućnost.


Kloniranje vlasi

Izolovanje gena

 

Naučnici iz svih delova sveta ulažu napore da izoluju veći broj gena odgovornih za različite vidove androgenetičke alopecije. Ulažu se veliki napori kako bi se uz presađivanje kose ovaj metod obavljao brže i uspešnije. Za sada znamo da izvestan broj gena igra ulogu u nastanku androgenetičke alopecije, kao što su uzrast, šablon i evolucija. Potpuno razumevanje genetike androgenetičke alopecije može dovesti u budućnosti do genetskih testiranja. Testiranja bi uspostavljala dijagnozu androgenetičke alopecije još za vreme detinjstva. Na taj način bilo bi moguće sprovesti odgovarajući genetski tretman. Nastojanja idu ka tome da se izoluju geni odgovorni za androgenetičku alopeciju koja je uobičajena u ovoj populaciji. Takođe se pokušava uspostaviti eventualna veza između androgenetičke alopecije, režima ishrane i faktora sredine (npr. pušenje).

 

Pacijentima sa androgenetičkom alopecijom se savetuje da konsultuju doktore specijaliste pre nego što se odvaže da isprobaju ovaj nedovoljno objašnjen i naučno nepoduprt tretman, budući da ne postoje naučni dokazi da «injekcije masnog tkiva» ili kreme sa «matičnim ćelijama» mogu imati odgovarajući učinak u androgenetičkoj alopeciji. Naša ordinacija sa velikom pažnjom prati razvoj na polju istraživanja matičnih ćelija i presađivanja kose.

Matične ćelije

Matične ćelije

 

U vezi sa kloniranjem vlasi, odvijaju se istraživanja širom sveta na polju matičnih ćelija, i njihove uloge u rastu dlake. Postoje različiti izveštaji kojima se tvrdi da bi, hipotetički, matične ćelije mogle da se diferenciraju u razne vrste ljudskih ćelija, s obzirom da su one, primarno, nediferencirane ćelije. Matičnih ćelija ima jako puno u masnom tkivu, te postoje nagađanja da bi ubrizgavanje masnog tkiva izolovanog iz sala na stomaku u proređeno područje dovelo do stimulacije neiskorišćenih folikula dlake na proređenoj površini, koji bi onda mogli da izazovu novi rast dlake.

Prema skorašnjim izveštajima, folikuli dlake koji su u stanju mirovanja na proređenom području, i dalje sadrže u sebi mali broj matičnih ćelija, i ukoliko ih stimulišemo, one bi mogle da iznedre nove dlake. Iako istraživanja vezana za matične ćelije zvuče interesantno i obećavajuće, još uvek je sve na nivou eksperimenata i nedorečeno, tako da ovaj alternativni vid tretmana ćelavosti još uvek nije precizno definisan kao takav.

ACell’s Extracellular Matrix

ACell’s Extracellular Matrix (ECM) predstavlja prirodni biološki materijal koji je moguće implantirati na mesto povrede ili oštećenog tkiva. Time bi se ubrzao proces i pospešilo zarastanje. ECM je kompleksna mešavina proteina i glikozaminoglikana. Glikozaminoglikani (GAGs) su linearni polisaharidi sastavljeni od dva osnovna saharida: amino šećera i uronske kiseline. Graft stimuliše ćelije organizma da formiraju nova tkiva specifična za to mesto. Ovaj proces se naziva "autokloniranje". Prema tome, umesto da organizam proizvodi ožiljke na tkivu, do zalečenja dolazi obnavljanjem novim tkivom, gotovo kao da do povrede nije ni došlo. Istraživanja koja su sprovedena u ECM oblasti pokazala su da se tkiva veoma brzo remodeluju tako što se podstiče neovaskularizacija (rast novih krvnih sudova) i upošljavaju mesenhimalne ćelije koje su ostale bez «domaćina» (ćelije koje otpuštaju kolagen i imaju mogućnost da podstiču formiranje dlake).


Ovi efekti rezultiraju bržim zarastanjem rana, dok su ožiljci, u presađivanju kose, manje uočljivi. Mogućnost upotrebe biološki zasnovanih matrica u procesu umnožavanja vlasi realno postoji, ali je potrebno dosta rada kako bi umnožavanje vlasi na ovaj način postalo tretman sa praktičnom primenom u lečenju ćelavosti kod muškaraca i žena.

Naša ordinacija trenutno proučava upotrebu ECM opcije za umnožavanje dlaka na potiljku, kao i olakšavanje zarastanja rana pri intervencijama transplantacije kose.